Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Kategorie B

Kategoria B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg. z wyjątkiem motocykla.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką, taki zespół pojazdów może ważyć 4250 kg,
  • pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą, która nie jest przyczepą lekką lecz dmc całego zespołu pojazdów nie może przekroczyć 3,5 tony,
  • pojazdem  konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą,
  • ciągnikiem rolniczym,
  • pojazdem wolnobieżnym,
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Minimalny wiek dla kategorii B1 - 16 lat

Minimalny wiek dla kategorii B - 18 lat

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.