Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

Dzwigi towarowo osobowych

Super User

OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO OSOBOWYCH

 Program kursu operatorów obsługi dźwigów towarowo-osobowych obejmuje następujące moduły:

LP

Przedmiot Nauczania

Liczba godzin nauczania

 

OGÓŁEM

27

1.

Ogólne wiadomości o dozorze technicznym

1

2.

Ogólne wiadomości o dźwignicach

2

3.

Budowa dźwigów wiadomości ogólne

  • Budowa dźwigów część mechaniczna
  • Budowa dźwigów część elektryczna

9

4.

Obowiązki i zadania dźwigowego

4

5.

Awarie i wypadki

2

6.

BHP

4

7.

Zajęcia praktyczne

5